Nieuws

De indexatie alimentatie voor 2020 is vastgesteld op 2.5 %.

Jaarlijks wordt het indexcijfer voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie vastgesteld. Deze indexatie is nodig omdat jaarlijks ons geld wat minder waard wordt. Door de alimentatie te verhogen met dit indexcijfer is het weer mogelijk om dezelfde zaken te betalen als het jaar daarvoor.

Hoe pas ik indexatie alimentatie 2020 toe?
Elke alimentatieplichtige of alimentatiebetaler moet zelf het nieuwe bedrag uitrekenen en vervolgens de maandelijkse betaling aanpassen. Dit gaat als volgt.
Stel het afgesproken alimentatie bedrag 2019 is € 100, het nieuwe alimentatie bedrag 2020 wordt dan:
100 x 1,025 = € 102,50

Zie ook: www.lbio.nl/alimentatie/indexering-alimentatie

Is indexering alimentatie 2020 verplicht?
Voor kinderalimentatie geldt een wettelijke verplichting, voor partneralimentatie hangt dit af van de gemaakte en vastgelegde afspraken in het echtscheidingsconvenant.

Hoe vertellen we het de kinderen?

Jullie zijn eruit. De knoop is doorgehakt. Na lang wikken en wegen is besloten, dat jij en je partner gaan scheiden. En dan komt het moeilijkste moment van de scheiding: de kinderen vertellen dat papa en mama uit elkaar gaan. Want ook voor hun leven is de impact van een scheiding enorm. En al kan je hun verdriet niet wegnemen, het is wel het eerste moment waarop je ze kunt gaan helpen. Maar hoe pak je zo’n gesprek nu aan? De volgende tips helpen je, wanneer jullie ‘het gesprek’ met ze voeren.

Laat de eerste emoties wat zakken
Net als bij noodsituaties: help eerst jezelf en dan pas je kind. Je kind heeft niets aan ouders die nog zo uit balans zijn, dat zij hun eigen emoties niet onder controle hebben. Dat is iets anders dan dat je kind best mag zien dat jij ook verdrietig bent. Zie je het verschil? Zorg dus dat de eerste emoties bij jullie allebei wat zijn gezakt, voordat je het aan de kinderen vertelt. Zo kan je je kind ook echt helpen, hun emoties te verwerken.

Stem het van te voren goed af
Met negatief zijn over de andere ouder help je je kind niet, een kind houdt immers van jullie allebei en is altijd loyaal aan beide ouders. Negatief zijn over de ander zal ze vooral pijn doen. Zorg daarom voor een neutraal verhaal- zonder alle ins en outs- waarmee je de situatie duidelijk maakt. En oefen dit van te voren een paar keer samen met de andere ouder. Zeg bijvoorbeeld: “Jij hebt ook vast wel eens een vriendje/vriendinnetje gehad waarmee je eerst heel graag speelde, maar waar je nu minder fijn mee kan spelen. Met dat vriendje/vriendinnetje speel je nu niet zo vaak meer. Zo is het bij papa en mama ook en daarom hebben we besloten om….”. 

Samen
Al gaan jullie als partners uit elkaar, door  de kinderen blijven jullie als ouders voor altijd verbonden. Dat dit zo is, laat je gelijk zien door dit gesprek samen als ouders met jullie kinderen te voeren. Zorg ervoor dat alle kinderen bij dit gesprek aanwezig zijn, leeftijdsverschil maakt niet uit. Het gaat erom dat jullie –nu als ouders- samen met de kinderen zijn. Beantwoordt hun vragen ook samen open en eerlijk. Duidelijk en transparant. Praat als gezin over wat er de komende tijd precies gaat veranderen.

Neem de tijd 
Kies een rustig moment uit, waarop jullie niet tijdens het gesprek gestoord worden en er voldoende tijd is. Het begin van het weekend is bijvoorbeeld een geschikt moment. Je kind heeft dan het hele weekend, om van de eerste schrik te bekomen. Ook ben jij dan zelf vrij, waardoor je er die eerste dagen optimaal voor ze kunt zijn. Wel zo fijn. 

Oude en nieuwe situatie
Jullie bespreken wat er gaat veranderen. Maar bespreek ook wat niet verandert. Bijvoorbeeld dat ze naar dezelfde school gaan, dezelfde vriendjes houden, op dezelfde sportclub blijven, enzovoort. Dit geeft kinderen een houvast.
 
Schuldgevoelens
Kinderen zijn geneigd te denken, dat de scheiding van hun ouders hun schuld is. Daarom is het belangrijk te benadrukken, dat de scheiding niets met hen te maken heeft. En dat er ook niets is, wat zij eraan kunnen doen.

Vrede
Laat jouw scheiding geen vechtscheiding worden. Een scheiding is voor een kind al moeilijk genoeg en zij hebben er niet voor gekozen. Probeer daarom geen ruzie te maken en stel het belang van jullie kinderen altijd voorop. Ruzies maken de verwerking van de scheiding extra moeilijk.

Extra tips
Heb je na het lezen van deze tips behoefte aan meer informatie over ‘het gesprek’ of de praktische zaken rond een echtscheiding? Er bestaan tientallen tips die ik je wil geven. Als onpartijdige en deskundige scheidingsmediator help ik jullie, om de scheiding  zo zorgvuldig en soepel mogelijk te laten verlopen. Je staat er dan ook niet alleen voor. Bel of mail ons voor een gratis kennismakingsgesprek. Telnr. 06-10905633

Dirk-Jan van den Berg - MfN familie Register Mediator


De indexatie alimentatie voor 2018 is vastgesteld op 1,5 %.

Jaarlijks wordt het indexcijfer voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie vastgesteld. Deze indexatie is nodig omdat jaarlijks ons geld wat minder waard wordt. Door de alimentatie te verhogen met dit indexcijfer is het weer mogelijk om dezelfde zaken te betalen als het jaar daarvoor.

Hoe pas ik indexatie alimentatie 2018 toe?
Elke alimentatieplichtige of alimentatiebetaler moet zelf het nieuwe bedrag uitrekenen en vervolgens de maandelijkse betaling aanpassen. Dit gaat als volgt.
Stel het afgesproken alimentatie bedrag 2017 is € 100, het nieuwe alimentatie bedrag 2018 wordt dan:
100 x 1,015 = € 101,50.
Ben je een keer vergeten te indexeren, kijk dan op de site van LBIO om uit te rekenen hoe dit in zijn werk gaat.
 
Is indexering alimentatie 2018 verplicht?

Voor kinderalimentatie geldt een wettelijke verplichting, voor partneralimentatie hangt dit af van de gemaakte en vastgelegde afspraken in het echtscheidingsconvenant.
 
Zijn er nog andere wijzigingen in alimentatie?
Het hangt ervan af wanneer jullie afspraken hebben gemaakt. Voor de berekening van de kinderalimentatie zijn de afgelopen jaren wat wisselingen geweest in de toepassing van heffingskortingen en toeslagen, dit zou op basis van een nieuwe berekening best een ander beeld kunnen geven. Het is overigens niet verplicht deze wijzigingen te volgen maar het mag natuurlijk wel.

De indexatie alimentatie voor 2017 is vastgesteld op 2,1 %.
Jaarlijks wordt het indexcijfer voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie vastgesteld. Deze indexatie is nodig omdat jaarlijks ons geld wat minder waard wordt. Door de alimentatie te verhogen met dit indexcijfer is het weer mogelijk om dezelfde zaken te betalen als het jaar daarvoor.
 
Indexering alimentatie per 1 januari 2016 bekend
 
Het percentage waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2016 wordt verhoogd, is vastgesteld op 1,3%. De verhoging geldt voor zowel partneralimentatie als kinderalimentatie.
 

Als vaders eens wisten hoe belangrijk ze zijn in de opvoeding van hun kinderen, wat gaat er dan gebeuren? Is het vaders duidelijk wat hun rol eigenlijk is?
 
Eerst de moeder
Het eerste grote contact is weggelegd voor de moeders. Negen maanden voorsprong op alle vaders. In die belangrijke maanden van de zwangerschap ontstaat een symbiose tussen moeder en kind en daar komt niemand tussen. De uitwisseling is veel groter dan ooit gedacht en dat weten we omdat we veel meer technieken hebben die vastleggen wat er in de buik gebeurt. De navelstreng is niet alleen de dubbele bloedbaan, maar ook verzorgt het zuurstof en voedsel. De emoties van de moeder stromen er doorheen en zo ontstaat een onlosmakelijke verbondenheid.
 
De vader als tweede hechtingfiguur
Na de geboorte krijgt de vader de gelegenheid om zijn eerste contact te leggen met de baby. Natuurlijk herkent de baby zijn stem, want die hoorde hij of zij al maanden.De oh zo belangrijke koestering die nu tussen moeder en kind doorgaat, wordt als het goed is gesteund door de vader. Aanraking door de vader is nu net zo belangrijk als door de moeder. Koestering, huidcontact, dragen, wiegen, praten, het is een voorwaarde voor hechting.
 
Grenzen aangeven
Kinderen leren als ze ouder worden door het stellen van grenzen. Laat nou de vader daar een grote rol in spelen! Veel moeders laten zich leiden door hun hart:’ Ah, mama, nog één keertje, toe’,  zegt een kind en soms voelt de moeder dat ze over grenzen gaat. Die van haar of die van haar kind. Dan helpt het als de vader resoluut indamt:’ Zo, nou is het klaar’. Kinderen reageren daar vaak heel goed op.
 
Verzorging versus begeleiding
De eerste twaalf jaar zijn voor de moeder wordt wel gezegd. Verzorging neemt een grote plaats in, in het leven van kinderen. Na het twaalfde jaar wordt het met name voor jongens belangrijk om tijd door te brengen met hun vader. Kinderen kijken naar wat wij doen en zo kijken ze als het ware de kunst af van hun vader. Hij is hun rolmodel. Hoe een vader tegen dingen aankijkt, met winnen en verliezen omgaat, zijn boosheid uit en praat met vrouwen is voor de zoon het referentiedader.
 
De afwezige vader
Helaas is door de vele scheidingen het niet meer vanzelfsprekend dat dit bovenstaande kan ontstaan. Veel jongens missen hun vader en dat kan best wel gevolgen hebben op hun gedragingen. Sommige jongens kennen hun vader niet of nauwelijks. Het verdriet wat dat met zich meebrengt wordt vaak niet geuit en de boosheid die erboven zit komt naar buiten. Woede soms. Want grote jongens huilen niet, dat hebben we ooit Maatschappelijk afgesproken. Dus blijft het zitten wroeten. Als uiteindelijk in een vorm van begeleiding het verdriet mag gaan stromen en de frustratie van het missen eruit mag komen, dan pas gaan we zien wie we werkelijk voor ons hebben.
 
Investeer!
De coachende rol die vaders hebben na het twaalfde jaar is van groot belang. Speciaal voor zonen. Natuurlijk is het prachtig om een band met je dochter op te bouwen. Ook heel waardevol. Maar meisjes spiegelen zich aan hun moeder. Dat is anders.
Bouw een band op door iets te zoeken wat jullie beiden leuk vinden om te doen. Of dat nou vissen is of schaken, of klussen of wat dan ook maar. En praat over wat je ervaart en luister naar de belevingswereld van je zoon. Complimenteer hem met inzet en doorzettingsvermogen, want zo stimuleer je hem. Haal het beste in hem naar boven.
Soms geven vaders zichzelf als vader een magere vijf. Wat als je er een acht van gaat maken? Hoe zou dat zijn voor je zoon, maar ook voor jou? Levenslang contact, een zoon die graag zijn vader bezoekt en van hem dingen wil leren. Investeren levert veel op, heel veel. Doen!
 
Belemmering
Het kan zijn dat je als vader geen goede band hebt kunnen opbouwen met jouw eigen vader, of je had zelf geen aanwezige vader . Dat was voor jou als kind een groot gemis. Soms voel je dat, soms heb je het ver weg gedrukt. Zie het onder ogen wat het met je gedaan heeft en maak voor jezelf eens een lijstje: wat had ik graag gewild? Je hebt dan iets bijzonders in handen naar je eigen kind(eren) toe. Dat is wat zij ook graag willen!
 

Indexering alimentatie per 1 januari 2015 bekend

Het percentage waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2015 wordt verhoogd, is vastgesteld op 0,8%. De verhoging geldt voor zowel partneralimentatie als kinderalimentatie. Zie ook: https://www.lbio.nl/alimentatie/indexering-alimentatie

Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar vanaf 2015
 
Vanaf 1 januari 2015 is kinderalimentatie niet meer aftrekbaar van het inkomen. Dit kan een lastenverzwaring opleveren voor de betaler van kinderalimentatie. De afschaffing kan een reden zijn voor ex-partners om opnieuw om de tafel te gaan om afspraken te maken.
 
Tot 2015 heeft de betaler van kinderalimentatie nog de mogelijkheid om te profiteren van een fiscale aftrek. Door de Wet hervorming kindregelingen vervalt het fiscaal voordeel. Voor een gescheiden ouder die kinderalimentatie betaalt kan dit zware financiële gevolgen hebben. Dit kan namelijk een verlaging van het besteedbaar inkomen opleveren van enkele duizenden euro’s per jaar.
 
Betaalde kinderalimentatie geeft recht op een fiscale aftrek

Gescheiden ouders moeten beide financieel bijdragen aan de kosten van hun kind. Doordat een kind bij één van de ouders woont, draagt de andere ouder financieel minder bij aan de kosten van het kind. De niet verzorgende ouder kan kinderalimentatie verschuldigd zijn. Indien er minimaal 136 euro per maand wordt bijgedragen in de kosten, bestaat er recht op een buitengewone lastenaftrek. Dit is een forfaitair bedrag dat mag worden afgetrokken van het inkomen.
 
Wat gaat er veranderen door de Wet hervorming kindregelingen?

Tot bepaalde inkomens- en vermogensgrenzen wordt het zogenaamde kindgebonden budget verhoogd. Deze tegemoetkoming is te vergelijken met kinderbijslag, maar het kindgebonden budget is afhankelijk van het inkomen en het vermogen. Dit is een toeslag waar de verzorgende ouder recht op kan hebben. Daar staat tegenover dat de mogelijkheid om kinderalimentatie af te trekken van het inkomen komt te vervallen. De ontvanger van de kinderalimentatie zal in veel gevallen dus ook minder de noodzaak hebben om nog kinderalimentatie te ontvangen door een gestegen kindgebonden budget. Gescheiden ouders zullen in veel gevallen nieuwe afspraken moeten maken over de hoogte van de kinderalimentatie.
 
Niet in alle gevallen stijgt het kindgebonden budget
De nieuwe wet heeft tot gevolg dat de ouder die kinderalimentatie moet betalen er financieel op achteruit gaat. De ontvanger heeft de alimentatie minder hard nodig omdat het kindgebonden budget stijgt, maar dat is niet alle gevallen ook daadwerkelijk het geval. De verhoging van het kindgebonden budget is namelijk afhankelijk van het inkomen en het vermogen.
 
Ex-partners moeten nieuwe afspraken maken over de kinderalimentatie
Aan ex-partners nu de lastige taak om nieuwe afspraken te maken over de hoogte van de tegemoetkoming aan de ouder waar het kind regulier woont. Door de verhoging van het kindgebonden budget kan de kinderalimentatie in principe verlaagd worden, maar hoeveel stijgt het kindgebonden budget vanaf 2015? Om hier een indruk van te krijgen, kunt u een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.
Webdesign DE WEBSMID