Afspraken over alimentatie 

Kinderalimentatie
De hoogte van de kinderalimentatie wordt berekend op basis van het netto inkomen tijdens het huwelijk, de zorgverdeling, de draagkracht van jullie beiden na het huwelijk en het kind gebonden budget.
Nadat de zorgverdeling van de kinderen is besproken reken ik de verdeling van de kinderkosten uit. Vervolgens overleggen we of deze bedragen aangepast dienen te worden.

Partneralimentatie
Na de scheiding ontstaan er twee huishoudens. Wanneer de ene partner minder inkomsten heeft kan er een recht ontstaan op partneralimentatie.  De wet geeft namelijk aan dat ex-echtgenoten elkaar moeten onderhouden. Het bedrag van de partneralimentatie kunnen jullie in onderling overleg afspreken. Ook bij de partneralimentatie wordt gekeken naar de behoefte en de draagkracht. Als er na aftrek van (eventuele) kinderalimentatie nog draagkracht is, worden er aan de hand hiervan afspraken gemaakt over partneralimentatie.

Wettelijke indexering
Alimentatiebedragen worden jaarlijks verhoogd met een percentage. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2017 wordt verhoogd, is vastgesteld op 2,1%. De verhoging geldt voor zowel partneralimentatie als kinderalimentatie. Op 1 januari 2018 zijn de bedragen met 1,5% verhoogd.
Webdesign DE WEBSMID